ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
รายละเอียด :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง