ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดวงกมล  สิงห์วิชา

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -