ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ความชำนาญพิเศษ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
รายละเอียด :
การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา สูติ -นรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -