ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พ.ต.ท. นายแพทย์สุภวิชช์ ธาราภูมิ

พ.ต.ท. นายแพทย์สุภวิชช์ ธาราภูมิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  09.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -