ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จอประสาทตา และต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และต้อกระจก
รายละเอียด :
คุณวุฒิทางการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ พ.ศ. 2561
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 9:00-15:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-16:00  
เสาร์ -