ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองและลิ่มเลือดสมองอุดตัน
รายละเอียด :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2547
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ปี พ.ศ. 2553
ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ปี พ.ศ. 2549
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  16.00-19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -