ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
รายละเอียด :
คุณวุฒิ : พบ. (ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล) , วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา
การศึกษา
- คณะแพทยศาสตร์สาขาจักษุ : รพ. ศิริราช
- จักษุ : โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 13.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ 9:00-11:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง