ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
รายละเอียด :
การศึกษา :

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541
วุฒิบัตร :

ได้รับวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -