ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
การศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -