ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน
ความชำนาญพิเศษ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน, ศัลยกรรมทั่วไป
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 16.30-18.30   กรุณานัดหมายล่วงหน้า
พุธ -  
พฤหัสบดี 16.30-18.30  กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ศุกร์ -  
เสาร์ -