ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด :
- พบ., วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- พ.ศ. 2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2544 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช
- พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ สาขาย่อยมัณฑนาการหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Specialty:
- อายุรศาสตร์หัวใจ อนุสาขา การปฎิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Work Experiences
- พ.ศ. 2540 – 2543 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- พ.ศ. 2546- 2550 อายุรแพทย์โรคหัวใจ
- พ.ศ. 2550 - 2552 อายุรแพทย์โรคหัวใจและอายุรแพทย์โรคหัวใจ
สาขาย่อยมัณฑนาการหลอดเลือดหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  09.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  -  
พุธ  -  
พฤหัสบดี  -  
ศุกร์  -  
เสาร์  -