ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
รายละเอียด :
Specialty Procedure
โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ : สาขาอายุรแพทย์
วุฒิบัติ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- ปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (intervention)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-19.00
อังคาร 09.00-17.00
พฤหัสบดี 14.00-18.00
ศุกร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ 08.00-12.00