ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ณัฐนันท์ จงอนุรักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  
จันทร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ณัฐพงษ์ วาณิชย์เจริญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ  17.00 - 19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  09.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  -  
พุธ  -  
พฤหัสบดี  -  
ศุกร์  -  
เสาร์  -  

 

แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์โรคไต
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า  
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

 

นายแพทย์ธีรพล หอมสุคนธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : Ear Nose and Throat (หู คอ จมูก)
ความชำนาญพิเศษ : Ear Nose and Throat (หู คอ จมูก)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  8:00-14:00 นัดหมายก่อนเข้าพบ โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

ทันตแพทย์บุณยทรรศน์ เลิศมนัสชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร กรุณานัดหมายล่วงหน้า โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-17.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ - -
อังคาร 14.00-19.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 8.00-20.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 15.00-19.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ - -
เสาร์ 8.00-17.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง

 

ทันตแพทย์พิมพ์ธิดา ชรปรีชาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ 8:00 - 12:00  
จันทร์ 9:00 17:00  
อังคาร 9:00-17:00  วันที่ 7 ,21
พุธ -  -
พฤหัสบดี 9:00-17:00 วันที่2,30
ศุกร์ 9:00 -17:00  วันที่10,20
เสาร์ 9:00-17:00 วันที่11,25

 

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 13.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ 9:00-11:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

ทันตแพทย์สกุลทิพย์ สายชมพู

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ 9:00-17:00  วันที่ 5
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 9:00-17:00  วันที่ 1,22,29
พฤหัสบดี 9:00-17:00  วันที่ 16
ศุกร์ 9:00-17:00  วันที่ 17
เสาร์ 9:00-17:00  วันที่ 4,11,18