ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์สิทธิชัย หวังมนิดากุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์โรคไต
ความชำนาญ : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จอประสาทตา และต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 9:00-15:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-16:00  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงเลิศนภา สุมนาวดี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -