ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ปัจจัยเสี่ยงการตั้งครรภ์ทารกดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในทารกแรกเกิด ซึ่งทำให้เด็กมีปัญหาด้านร่างกาย พัฒนาการ และสติปัญญา

ดูแลลูกน้อย ให้ห่างจากไวรัส RSV

ในช่วงหน้าฝนของทุกๆ ปี เชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) จะระบาดอย่างมากในประเทศไทย

7 อาการเตือน นิ่วในถุงน้ำดี

โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gall Stone)

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก เกิดได้หลายปัจจัย
เราสามารถป้องกันมะเร็งชนิดนี้ได้

โรคที่มากับหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิด

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

ข้อเข่าเสื่อม อันตรายที่ไม่ได้เป็นแค่คนชรา

อาการเบื้องต้นของข้อเข่าเสื่อม และปัจจัยเสี่ยง

PM 2.5

PM 2.5 เข้าสู่ปอด กระแสเลือด รบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ และเสี่ยงต่อการเป็นโรค

อากาศร้อน!!! ต้องระวัง “โรคลมแดด”

โรคลมแดด หรือ โรคฮีทสโตรค คือ ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป