ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคที่มากับหน้าฝน
5 โรคฮิตที่มาพร้อมกับฤดูฝน
 
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว  โรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดูนี้ ได้แก่  โรคไข้เลือดออก, โรคท้องร่วง, โรคตาแดง,  ไข้หวัดใหญ่ และ โรคฉี่หนู 
 
โรคไข้เลือดออก  มียุงลายเป็นพาหะ   ซึ่งแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูฝน  เมื่อมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เซื่องซึม  ให้รีบพบแพทย์ และสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำลังป่วยเป็นโรคนี้  
 
โรคท้องร่วง   มักเกิดจากการทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้ออีโคไล  รวมถึงมือที่สกปรกหยิบจับอาหารเข้าปาก ทำให้ลำไส้อักเสบติดเชื้อ เป็นสาเหตุของท้องเสีย
 
 โรคตาแดง – เกิดจากการติดเชื้ออะดิโนไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรก กระเด็นเข้าตา หรือใช้มือที่ไม่สะอาดไปขยี้ตา รวมถึงการใช้ของร่วมกัน ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคตาแดง
 
ไข้หวัดใหญ่ – โรคสุดฮิตของฤดูฝน เกิดจากการติดเชื้อ อินฟลูเอนซาไวรัส ทำให้ไข้สูง ปวดหัว ปวดตามตัว ไอหรือเจ็บคอ อาจเกิดโรคแทรกซ้อน และอันตรายถึงชิวิต
 
โรคฉี่หนู – โรคที่แพร่ระบาดในพื้นที่ที่มีน้ำขัง ซึ่งเราจะได้รับเชื้อจากฉี่หนูที่ขังในน้ำ ผ่านทางผิวหนังที่มีแผล ทำให้ป่วยมีไข้สูง เบื่ออาหาร ปวดตามตัว โดยเฉพาะน่อง หลัง และต้นคอ
 
ทั้งนี้  แต่ละโรคมีการติดต่อ    อาการ  ความรุนแรงของโรค การรักษา และการป้องกันที่แตกต่างกันไป  บางโรคก็มีวัคซีนป้องกัน แต่บางโรคก็ไม่มี  วิธีที่ดีที่สุด คือ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  และกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ