ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

7 อาการเตือน นิ่วในถุงน้ำดี

7 อาการเตือน นิ่วในถุงน้ำดี
โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gall Stone) เป็นโรคในระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอลในน้ำดี ทำให้เกิดนิ่ว โดยลักษณะนิ่วมี 3 ประเภท ได้แก่
1.นิ่วจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol Stones) อาจเป็นสีเหลือง ขาว เขียวเกิดจากการตกตะกอนไขมัน เนื่องจากคอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นในถุงน้ำดี 
2.นิ่วจากเม็ดสี (Pigment Stones) อาจเป็นสีคล้ำดำ เกิดจากความผิดปกติของเลือด โลหิตจาง ตับแข็ง 
3.นิ่วโคลน (Mixed Gallstones) เป็นคล้ายโคลน เหนียว หนืด เกิดจากการติดเชื้อใกล้ตับ ท่อน้ำดี ตับอ่อน

 

อาการของโรคนิ่วในถุงน้ำดี

ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แสบร้อนที่ยอดอก มีลมในกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่หลังรับประทานอาหารไขมันสูง
ปวดท้องอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณช่วงปวดใต้ลิ้นปี่/ชายโครงด้านขวา 
ปวดร้าวที่ไหล่/หลังขวา 
คลื่นไส้อาเจียน (ถุงน้ำดีติดเชื้อ) 
มีไข้หนาวสั่น 
ปัสสาวะสีเข้ม 
ดีซ่าน/ตัว-ตาเหลือง