ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคที่มากับหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิด

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน ป้องกันได้ มะเร็งปากมดลูก

ข้อเข่าเสื่อม อันตรายที่ไม่ได้เป็นแค่คนชรา

อาการเบื้องต้นของข้อเข่าเสื่อม และปัจจัยเสี่ยง

PM 2.5

PM 2.5 เข้าสู่ปอด กระแสเลือด รบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ และเสี่ยงต่อการเป็นโรค

อากาศร้อน!!! ต้องระวัง “โรคลมแดด”

โรคลมแดด หรือ โรคฮีทสโตรค คือ ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป