ภาษา

ข่าว

เซ็ตสุขภาพ “ Health Kit”

1 กรกฎาคม 2563
ขอมอบของที่ระลึก เซ็ตสุขภาพ “ Health Kit” สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2563
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
โดยในปี 2563 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ " SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"

New Normal KHRAM

1 มิถุนายน 2563
ปกติวิถีใหม่ มั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

7 เมษายน 2563
คนไทยทุกสิทธิ์ของการรักษาพยาบาล
(ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทองหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (บายพาสหัวใจ)

13 มีนาคม 2563
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (บายพาสหัวใจ)