ภาษา

ข่าว

ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน

20 พฤศจิกายน 2562

ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้จัดงาน “ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน”

โดยมี คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วย นพ.ฐิติ พัฒนกำจร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และ คุณรัมภา เล็กนุช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ให้การต้อนรับ ฝ่ายบุคคลกว่า 70 บริษัท ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณวันวิสาข์ ศุภศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 10 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน

พร้อมด้วยการบรรยาย เรื่อง “พลังแห่งการคิดบวก” โดย น้องธันย์ -.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และผู้สำรวจความสุขคนไข้ จาก โรงพยาบาลเเวิลด์เมดิคอล ก่อนจะพาเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วย และแผนกผู้ป่วยนอก

ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา