ภาษา

ข่าว

วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2563

วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
โดยในปี 2563 นี้กำหนดให้มี คำขวัญ " SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"