ภาษา

ข่าว

หนูน้อยซานต้า

25 ธันวาคม 2562
ต้อนรับหนูน้อย ที่เกิดในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส

ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน

20 พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้จัดงาน “ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้กันตน”

ครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

22 ตุลาคม 2562
โอกาสครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

สัมมนาให้ความรู้เรื่อง “ปัญหาสุขภาพเข่า เราดูแลได้”

21 กันยายน 2562
งานสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “ปัญหาสุขภาพเข่า เราดูแลได้” เพื่อเป็นการเสริมความรู้แนวทางการรักษา

โครงการ “Kids’ Tour of KHRAM” ครั้งที่ 1

14 สิงหาคม 2562
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ได้จัดโครงการ “Kids’ Tour of KHRAM” ครั้งที่ 1