ภาษา

ข่าว

BCH บริจาคเงินสนับสนุน รพ.บ้านแพ้ว

8 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

BCH บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศิริราช

8 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินทุนการศึกษาและเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

16 ธันวาคม 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

13 พฤศจิกายน 2563
ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 2563