ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

อัลตราซาวด์ 4 มิติ 

ช่วยให้คุณพ่อ และคุณแม่ได้เห็นใบหน้า พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการหาว หรือรอยยิ้ม ได้อย่างชัดเจน

อัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นการถ่ายภาพแล้วมาเรียงต่อกันให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงโดยใช้คลื่นเสียง โดยภาพที่ได้จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ Real Time

เครื่องอัลตราซาวด์ 4มิติ จะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงสะท้อนที่ออกมาจากอุปกรณ์ตรวจวัด และแสดงผลออกมาเป็นภาพที่มีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นราคา : 3500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจสุขภาพคู่รัก ก่อนสมรส หรือก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง