ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 
 
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ

 ราคา : 4,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564