ภาษา

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ไตเทียม

9 สิงหาคม 2562

ศูนย์ไตเทียม

บริการด้านต่างๆ ดังนี้
-ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
-ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
-ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ชั้น 3  โทร. 02-339-0000 ต่อ ศูนย์ไตเทียม ( ต้องการคิวฟอกเลือดต้องโทรศัพท์นัดจองคิวก่อน )