ภาษา

ประชาสัมพันธ์

วัคซีน ipd สำหรับลูกน้อย

24 กันยายน 2562

วัคซีน ipd สำหรับลูกน้อย

 

รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอมอบความห่วงใย เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
ด้วยวัคซีนป้องกันเชื้อ "นิวโมคอสคัส" (IPD Vaccine)
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
แผนกกุมารเวช ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โทร. 02 339 0000 ต่อ กุมารเวช