ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP

ห้อง VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องพิเศษ เดี่ยว

VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องรวม 6 เตียง

ห้องรวม 6 เตียง

ห้องเด็กอ่อน

ห้องเด็กอ่อน