ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรวม 6 เตียง


คุณลักษณะห้อง

- ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง
- ห้องพักญาติและอุปกรณ์ 1 ห้อง
- พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

อาหาร

- รวมค่าอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ตู้เก็บของส่วนตัว