ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องเด็กอ่อน


คุณลักษณะห้อง

• ภายในห้องแยกเป็นสัดส่วนปราศจากเชื้อ เน้นความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง
• ดูแลทารกโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
• มีห้องสำหรับให้คำแนะนำแม่ และนมบุตร

อาหาร

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

-