ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้การต้อนรับและบริการผู้ป่วย อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : เพศ ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
เภสัชกร (ด่วน)

ตำแหน่ง : เภสัชกร (ด่วน)

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาคนไข้เกี่ยวกับการใช้ยา จัดยาให้คนไข้
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-50 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการสามารถทำงานภายใต้ สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : นักรังสีเทคนิค อยู่ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สารังสีเทคนิค สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะความรู้ใน ระบบงานในโรงพยาบาลและคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
แพทย์ GP

ตำแหน่ง : แพทย์ GP

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์เวชปฏิบัติ Full Time 1 ตำแหน่ง
แพทย์เวชปฏิบัติ Part Time 2 ตำแหน่ง
สามารถออกตรวจ OPD ได้
คุณสมบัติ : มีใบประกอบโรคศิลป์ สามารถร่วมงานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้ (Garanteen 100,000+)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 3
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ WARD / OPD
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

หน้าที่รับผิดชอบ : ออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้ลงใน Social Media และการออกแบบ Website โดยควบคุมการออกแบบให้อยู่ใน Theme ของ The Cosmetics ที่มีความทันสมัย ดึงดูด สนุก มีรสนิยม และเข้าถึงง่าย
คิดสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ
สามารถเขียนบทความได้
สร้างสรรค์วิธีการนำเสนอ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา สร้างความเพลิดเพลินในการติดตาม
ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing ระดมความคิด เพื่อการสื่อสารผ่านรูปภาพ และงานออกแบบ
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะ,การออกแบบ,วรสาร,โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Indesign , Photoshop , illustrator ได้ดี สามารถเขียนบทความตามโจทย์ที่ได้รับได้ สามารถออกแบบงานที่ใช้สื่อสารกับโรงพยาบาลได้ดี สามารถทำงานร่วมกับช่างภาพ และฝ่าย Marketing ได้ดี กรุณาส่งผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
พยาบาลวิชาการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : - สามารถชี้นำกระตุ้นให้ทีม/คณะกรรมการและหน่วยงานดำเนินกิจกรรม IC ตามมาตฐาน HA
- ติดตามและรายงานโรคติดต่อที่กรมควมคุมโรคต้องการ
- ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ IC ทางอินเตอร์เน็ต
คุณสมบัติ : เพศ หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา พยาบาล IC เรียน 4 เดือน ประสบการณ์ 1-2 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
ผู้ช่วยพยาบาล PN

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 21 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่
คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 22-35 ปีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดมีทักษะการพูดที่ดี สามารถนำเสนองานได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการคุณภาพ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
พยาบาลวิชาการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาการ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
ผู้จัดการ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการIPD,OPD
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 2
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (SA)
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ม.6, ปวช.,ปวส. สาขา : HEMO=2+ICU=2+CCU=2+F6=1+ER=2 เพศ : ไม่จำกัด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 9
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา :- เพศ : หญิง,ชาย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1