ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พนักงานเวชระเบียน

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจัดทำเวชระเบียนผู้มารับบริการรายใหม่ และ ค้นประวัติเวชระเบียนผู้รับบริการรายเก่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีการตรวจสอบผลการวินิจฉัยการรักษาผู้ป่วย หลังจากที่แพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยเสร็จได้ครบถ้วนทุกราย
3. มีการจัดเก็บประวัติเวชระเบียนผู้รับบริการที่จัดทำขึ้นใหม่ และประวัติเวชระเบียนผู้รับบริการรายเก่าให้เสร็จสิ้นทุกวัน
4. นำข้อมูลผู้ป่วยที่บันทึกประวัติการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน นำมาประมวลผลให้ออกมาในรูป 12 แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน เพื่อนำข้อมูลไปจัดกลุ่มการรักษาพยาบาลตามระบบ DRG ได้
5. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้านอื่นๆ เช่น งานติดตามใบชันสูตร,ใบคดีและด้านข้อมูลต่างๆ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวส. ขึ้นไป เพศหญิงอายุ 20 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ : ผ่านงานเวชระเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ความสามารถประจำตำแหน่ง : - มีความรับผิดชอบ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดีคล่องแคล่วว่องไว - ยิ้มแย้มแจ่มใส - พูดจาสุภาพอ่อนหวานแต่งกายเรียบร้อย - รักในงานต้อนรับและบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลลูกค้าประกันภัยที่ Admit ในโรงพยาบาล
2.ประสานงานกับบริษัทประกันภัย ในเรื่องของการเคลมประกัน
3.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิงอายุ 23-35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ 5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาคนไข้เกี่ยวกับการใช้ยา จัดยาให้คนไข้
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-50 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการสามารถทำงานภายใต้ สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : นักรังสีเทคนิค อยู่ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สารังสีเทคนิค สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะความรู้ใน ระบบงานในโรงพยาบาลและคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
แพทย์ GP

ตำแหน่ง : แพทย์ GP

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์เวชปฏิบัติ Full Time 1 ตำแหน่ง
แพทย์เวชปฏิบัติ Part Time 2 ตำแหน่ง
สามารถออกตรวจ OPD ได้
คุณสมบัติ : มีใบประกอบโรคศิลป์ สามารถร่วมงานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้ (Garanteen 100,000+)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ WARD / OPD
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 3
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จัดเตรียมจัดเก็บยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ให้แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม
2.บ่งชี้ คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน
3.บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของแผนกเภสัชกรรม
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี 3.มีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้ 5.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

หน้าที่รับผิดชอบ : ออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้ลงใน Social Media และการออกแบบ Website โดยควบคุมการออกแบบให้อยู่ใน Theme ของ The Cosmetics ที่มีความทันสมัย ดึงดูด สนุก มีรสนิยม และเข้าถึงง่าย
คิดสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ
สามารถเขียนบทความได้
สร้างสรรค์วิธีการนำเสนอ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา สร้างความเพลิดเพลินในการติดตาม
ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing ระดมความคิด เพื่อการสื่อสารผ่านรูปภาพ และงานออกแบบ
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะ,การออกแบบ,วรสาร,โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Indesign , Photoshop , illustrator ได้ดี สามารถเขียนบทความตามโจทย์ที่ได้รับได้ สามารถออกแบบงานที่ใช้สื่อสารกับโรงพยาบาลได้ดี สามารถทำงานร่วมกับช่างภาพ และฝ่าย Marketing ได้ดี กรุณาส่งผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้ช่วยพยาบาล PN

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 21 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่
คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 22-35 ปีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดมีทักษะการพูดที่ดี สามารถนำเสนองานได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เจ้าหน้าที่เวรเปล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ให้บริการผู้ป่วยและเข็นรถ,นั่งรถนอนให้ผู้ป่วย
2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3.ออกหน่วยกู้
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 20-35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3.รักในการบริการ 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถขึ้นเวรทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 4
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.รับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลที่เคาน์เตอร์
2.บันทึกรายการค่ารักษาพยาบาลและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้เรียบร้อย
3.ออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการ
4.จัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มารับบริการ
5.นำส่งเงินที่รับเข้าตู้นิรภัยโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 22-35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาสขาการเงิน/บัญชี 3.มีความละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี รักการบริการ 4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการคุณภาพ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
พยาบาลวิชาการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาการ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1