ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาคนไข้เกี่ยวกับการใช้ยา จัดยาให้คนไข้
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-50 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการสามารถทำงานภายใต้ สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 2
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : นักรังสีเทคนิค อยู่ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สารังสีเทคนิค สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะความรู้ใน ระบบงานในโรงพยาบาลและคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วย

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ WARD / OPD
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 3
เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

หน้าที่รับผิดชอบ : ออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้ลงใน Social Media และการออกแบบ Website โดยควบคุมการออกแบบให้อยู่ใน Theme ของ The Cosmetics ที่มีความทันสมัย ดึงดูด สนุก มีรสนิยม และเข้าถึงง่าย
คิดสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ
สามารถเขียนบทความได้
สร้างสรรค์วิธีการนำเสนอ ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา สร้างความเพลิดเพลินในการติดตาม
ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing ระดมความคิด เพื่อการสื่อสารผ่านรูปภาพ และงานออกแบบ
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะ,การออกแบบ,วรสาร,โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Indesign , Photoshop , illustrator ได้ดี สามารถเขียนบทความตามโจทย์ที่ได้รับได้ สามารถออกแบบงานที่ใช้สื่อสารกับโรงพยาบาลได้ดี สามารถทำงานร่วมกับช่างภาพ และฝ่าย Marketing ได้ดี กรุณาส่งผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้(NA)

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 3
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่
คุณสมบัติ : เพศ ชาย อายุ 22-35 ปีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดมีทักษะการพูดที่ดี สามารถนำเสนองานได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
เจ้าหน้าที่เวรเปล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ให้บริการผู้ป่วยและเข็นรถ,นั่งรถนอนให้ผู้ป่วย
2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3.ออกหน่วยกู้
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 20-35 ปี 2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 3.รักในการบริการ 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถขึ้นเวรทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
พยาบาลCCU

ตำแหน่ง : พยาบาลCCU

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วย Cath lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
- เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก
- ติดตามและประเมินผลการรักษารวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆหลังการรักษา
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย-หญิง - มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี - มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง - มีประสบการณ์ด้านงาน Cath lab มาก่อน - ผ่านกราอบรมด้าน Cath lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 3
หัวหน้าCCU

ตำแหน่ง : หัวหน้าCCU

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้การพยาบาล ดูแลผู้ป่วยทำหัตการใส่สายสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจ
สามารถวิเคราะห์บริหารงานต้นทุนของแผนกได้
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรม Cath lab เพศ ชาย-หญิง บุคลิกดี มีใจในการบริการ มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ด้าน Cath lab อย่างน้อย 3 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องเด็กอ่อน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องเด็กอ่อน

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำห้องคลอดเด็ก
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD / เวชสารสนเทศ (ประจำตึกการุณเวช)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD / เวชสารสนเทศ (ประจำตึกการุณเวช)

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ OPD
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการคุณภาพ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
พยาบาลวิชาการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาการ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
ผู้จัดการ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการIPD,OPD
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์ เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 2
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย(SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (SA)
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ม.6, ปวช.,ปวส. สาขา : HEMO=2+ICU=2+CCU=2+F6=1+ER=2 เพศ : ไม่จำกัด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 9