ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พยาบาลห้องผ่าตัด

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องผ่าตัด

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ : พยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
พนักงานซักรีด

ตำแหน่ง : พนักงานซักรีด

หน้าที่รับผิดชอบ : งานซักรีด
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : เภสัชกร
คุณสมบัติ : ป.ตรี สาขา เภสัชศาสตร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 2
เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเวรเปล เข็นรถเข็นผู้ป่วยส่งหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ : เพศ ชาย หญิง วุฒิม.6 อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ส่วนใน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ส่วนใน

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติ : วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา บุคลิกภาพดี สามารถติดต่อลูกค้าได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยเภสัชกร
คุณสมบัติ : เพศชาย หรือ หญิง จบวุฒิ ม.6 สมารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 2
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : ซ่อม บำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์
คุณสมบัติ : เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบวุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้ตรวจการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ตรวจการพยาบาล
คุณสมบัติ : เพศหญิง จบสาขาพยาบาลศาสตร์ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยนอกเงินสด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยนอกเงินสด

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยนอกเงินสด
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้จัดการงานพัฒนาทาง Clinic

ตำแหน่ง : ผู้จัดการงานพัฒนาทาง Clinic

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการงานพัฒนาทาง Clinic
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
ผู้จัดการ Special Unit

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ Special Unit

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการ Specil Unil
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์,บริหารโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1
หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยใน(Ward)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยใน(Ward)

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยใน(Ward)
คุณสมบัติ : เพศหญิง ป.ตรี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1