ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Perfect Eye Screening Program

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
แพคเกจตรวจคัดกรองตา ทุุกปัญหาสุขภาพตา เราพร้อมดูแลคุณ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Pakckage ตรวจสุขภาพตา

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ตรวจสุขภาพตา โดยการถ่ายภาพจอประสาทตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ข้าราชการไทยผ่าตัด ต้อกระจกโดยไม่มีส่วนร่วมจ่าย

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ข้าราชการไทยและครอบครัวผ่าตัด ต้อกระจกโดยไม่มีส่วนร่วมจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก (อายุ 3-6 ปี)

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเปลือกตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมฝากครรภ์

-
โปรแกรมฝากครรภ์ ดูแลลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมผ่าตัดไทรอยด์

-
โปรแกรมผ่าตัดไทรอยด์ หมดปัญหาไทรอยด์กวนใจ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ฝากครรภ์ Premium

-
ฝากครรภ์ Premium
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package คลอดเหมาจ่าย

-
Package คลอดเหมาจ่าย คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี


ราคา 30,000-41,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564