ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

อัลตราซาวด์

ศูนย์สูติ-นรีเวช
อัลตราซาวด์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,170 - 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฝังเข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2023
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,000-4,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200 - 3,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 3,500 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฝากครรภ์ Antenatal care

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์ Antenatal care
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 15,500-17,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567