ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Aura-White

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Aura-White
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 750 - 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

Beauty white & Detox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Beauty white & Detox
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200-6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 120,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็กเกจทำเส้นฟอกไต
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
Digital Mammogram + Ultrasound
วินิจฉัยได้ผลแม่นยำ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนเด็ก อายุ1-2 ปี

แผนกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนหนูน้อยสุขภาพดี อายุ 1-2 ปี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง


ราคา 6300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565