ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมฝังเข็ม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมฝังเข็ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 600-2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ตรวจหาเชื้อมะเร็งกระเพาะอาหาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตรวจหาเชื้อมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจการทำงานของตับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,200 - 3,150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,500 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2565