ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

Perfect Eye Screening Program

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
แพคเกจตรวจคัดกรองตา ทุุกปัญหาสุขภาพตา เราพร้อมดูแลคุณ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจการได้ยิน

-
โปรแกรมตรวจการได้ยิน ที่คุณได้ยินมากหรือน้อย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก (อายุ 3-6 ปี)

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง

ศูนย์ดวงตาและเลสิก
Package Lid spa ลดอาการตาแห้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเปลือกตา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมฝากครรภ์

-
โปรแกรมฝากครรภ์ ดูแลลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

-
ข้อสะโพกเสื่อม แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 290,000.- บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

PRP การรักษาโรคข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
PRP การรักษาโรคข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 7,900-22,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 37,500 - 52,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค


ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567