ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

Dual Yellow Laser

Dual Yellow Laser

โรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)เป็นโรคติดต่อมีแมลงเป็นพาหะนำโรค คล้ายกันกับโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ มีรายงานการระบาดครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกา ในปี พ.ศ.2495

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ไวรัสอีโบลา

ไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ไอวอรีโคสต์ สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี สายพันธุ์เรสตัน (Reston)และสายพันธุ์Bundibugyo

โรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้แพร่ออกไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันได้กลายเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ที่พบปะปนกับสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วไป ซึ่งมักพบมากในช่วงฤดูหนาว

โรคตาแดง

“โรคตาแดง” หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า “โรคเยื่อตาขาวอักเสบ” (Conjunctivitis, pink eye) นั้น เป็นการอักเสบของชั้นเนื้อเยื่อใสที่คลุมอยู่บนตาขาว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนหรือแดงจัด จากการอักเสบและเส้นเลือดฝอยขยายตัว

ความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ (ครรภ์เป็นพิษ)

การตั้งครรภ์สามารถชักนำให้สตรีที่มีความดันโลหิตปกติ กลายเป็นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ ส่วนสตรีที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว การตั้งครรภ์ครรภ์ก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งสิ้น