ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

9 พฤติกรรมทำให้ลูกอ้วน

9 พฤติกรรมทำให้ลูกอ้วน

9ข้อดีของการจัดฟัน

9ข้อดีของการจัดฟัน

โรคหลอดเลือดทางสมอง

โรคหลอดเลือดทางสมอง

ไวรัสซิก้า...ภัยเงียบจากยุงลาย

ไวรัสซิก้า...ภัยเงียบจากยุงลาย

สัญญาณเตือนกลุ่มโรคNCDs

สัญญาณเตือนกลุ่มโรคNCDs

โรคอุณหพาติ หรือโรคลมร้อน

โรคอุณหพาติ หรือโรคลมร้อน

โรคมือ เท้า ปาก

เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหลอดเลือดทางสมอง

โรคหลอดเลือดทางสมอง