ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี   16.00 น. ถึง  18.00 น.


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030,1031