ภาษา

Virtual tour

ห้องพิเศษเดี่ยว

อบอุ่น สะดวกสบาย เสมือนพักอยู่ที่บ้าน
พร้อมดูแลคุณด้วยห้องพักพิเศษ เพื่อการพักรักษา

ห้อง VIP

ห้องพัก VIP สำหรับคนไข้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย

ห้องทันตกรรม

ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา
ให้บริการสาธารณะสุขและการป้องกันเกี่ยวกับช่องปาก
เพื่อให้คุณยิ้มอย่างมั่นใจ

ห้องตรวจตา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยตา ต้อหิน ต้อกระจก เลเซอร์ตา และทำเลสิกตา

ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ มีความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์หัวใจในการป้องกันวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำ

ห้อง อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

สามารถตรวจครรภ์ภาพ 4 มิติ เช่น โครงสร้างกะโหลกศีรษะและสมอง หัวใจ แขน ขา และเพศ

ห้องตรวจสุขภาพผิวและความงาม

ให้การรักษาและการบำรุงผิวพรรณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังด้วยเครื่องเลเซอร์
เพื่อบุคลิกใหม่ เพิ่มความมั่นใจ