ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

ในภาวะปกติหรือขณะพักของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มักจะแสดงอาการผิดปกติใดๆ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลการตรวจก็มักจะปกติด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ แต่เมื่อมีการออกกำลังกายหรือออกแรงมากกว่าภาวะปกติ

ศูนย์ดวงตาและเลสิก

เลสิก (Lasik) เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง ที่สามารถทำงาน ได้ 2 ฟังก์ชั่น

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

บริการทุกปัญหาทางด้านผิวหนัง โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง รวมถึงการทำเลเซอร์ผิวหนัง เพื่อผิวพรรณที่สวยงาม

ศูนย์มะเร็งเต้านม

ศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด ที่คร่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับ 1

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ Gastrointestinal & Hepatobiliary โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจรักษารักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์สูติ-นรีเวช

เปิดบริการรักษาและให้การแนะนำเกี่ยวกับสตรี ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นตั้งครรภ์ สตรีวัยทองรวมทั้งการปรึกษาด้านวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรี-นรีเวช

ศูนย์ทันตกรรม

รอยยิ้มที่ดึงดูดเพศตรงข้ามและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้เล็งเห็น ความสำคัญ ได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงามขึ้น

ศูนย์อายุรกรรม

ให้บริการรักษา ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐาน เจ็บป่วยแบบ ฉับพลันหรือเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยการบริการที่สะดวก สบาย รวดเร็ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา