ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.30-13.00 น.
จันทร์ 08.00-16.30 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-16.30 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.


กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ