ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์มงคล  เงินหลั่งทวี

นายแพทย์มงคล เงินหลั่งทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขากุมารเวชศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : กุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด :
คุณวุฒิ : พบ.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กทมและวชิรพยาบาล
- กุมารเวชกรรม : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กทมและวชิรพยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร 07.00-17.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 12.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-14.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ