ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงภัณฑิลา  ดิษยบุตร

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขา : จักษุวิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์ตา และ LASIK
รายละเอียด :
คุณวุฒิ : พบ. (ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล) , วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา
การศึกษา
- คณะแพทยศาสตร์สาขาจักษุ : รพ. ศิริราช
- จักษุ : โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เวลาทำการ
(1) ตรวจรักษาและรับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเงินสด
(2) ตรวจรักษาและรับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสิทธิเหมาจ่าย
- ออกตรวจ ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ออกตรวจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ออกตรวจ ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ออกตรวจ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

08.00-15.00