ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์พลินท์  ลิมปวิทยาพร

นายแพทย์พลินท์ ลิมปวิทยาพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตับ และทางเดินน้ำดี
รายละเอียด :
-
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันอาทิตย์ 14.00 - 17.00 น.

สามารถติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030, 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ