ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.ชัยทัต หนูเกลี้ยง

นพ.ชัยทัต หนูเกลี้ยง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกกระดูกสันหลัง
รายละเอียด :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย, 2550
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2557
ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดกระดูกสันหลัง, รพ.ศิริราช,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  10.00-14.00 น.
จันทร์  17.00-20.00 น.
อังคาร  08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  11.00-20.00 น.
ศุกร์  12.00-19.00 น.