ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์กิตติพันธ์ เลิศรุ่งโรจน์

ทันตแพทย์กิตติพันธ์ เลิศรุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
รายละเอียด :
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเอ็นโดดอนต์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 9.00-17.00 น.
ศุกร์ 9.00-17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ