ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

นายแพทย์คมสัน อังคณานุพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
แพทยศาสตร์บัณฑิต : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 08.00 - 10.00  น.
จันทร์ 08.00 - 18.00  น.
อังคาร 08.00 - 20.00  น.
พุธ 08.00 - 17.00  น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00  น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00  น.
เสาร์ 08.00 - 17.00  น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ