ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ คุณจักร

นายแพทย์สมศักดิ์ คุณจักร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงาม
ความชำนาญ : สาขาศัลยกรรมเพื่ิอความงาม
ความชำนาญพิเศษ : Plastic Sur แพทย์ที่ปรึกษา สาขาศัลยกรรม
รายละเอียด :
Education
- พบ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. 2526 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พ.ศ. 2526 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Diplomas
- พ.ศ.2534 เกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น Surgery of the Alimentary Tract ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2533 เกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น ACUTE ABDOMEN ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2538 เกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น UPDATE IN COLORECTAL SURGERY ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- 1995 ADVANCED LAPAROSCOPIC SURGERY WORKSHOP II at Department of Surgery-Vajira Hospital
- 1994 Basic Laparoscopic Surgery and laparoscopic Cholecystectomy at Ramathibodi Hospital
- 1990 General Surgery at International college of Surgeons
- 2004 Certificate of Attendance at Philippines
- พ.ศ. 2546 Cosmetic Rhinoplasty ณ โรงพยาบาลปิยะเวท พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2546 BLEPHAROPLASTY ณ โรงพยาบาลปิยะเวท พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
- 2002 Third World Congress of Cosmetic Surgery at Shanghai, China
- 2000 1st World Congress on Cosmetic Surgery with Live Surgical Demonstrations
- 1995 Live Surgery Workshop & Cadaver Dissection on Hair Restoration at The University of Pittsburgh Medical Center
- 1994 1994 The International Academy Aesthetic Surgery & Aesthetic Medicine at the world congress “BEAUTY SURGERY XXI CENTURY” Aruba
- 1993 The Endoscopic Plastic Surgery Educational Seminars at California
- 1993 Controversies in Cutaneous Laser Surgery at University of Arkansas for Medical Sciences
Work Experiences
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศัลยแพทย์ 2 ปี
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศัลยแพทย์ประจำ 7 ปี
- โรงพยาบาลปิยะมินทร์ ศัลยแพทย์ประจำ 7 ปี
- โรงพยาบาลเวชธานี ศัลยแพทย์ประจำ 7 ปี
- โรงพยาบาลมิชชั่น ศัลยแพทย์ประจำ 1 ปี
- ศัลยกรรมคลินิก เจ้าของกิจการ 17 ปี
Current Position
- ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1431 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ