ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์อภิชาติ  โตธนะรุ่งโรจน์

นายแพทย์อภิชาติ โตธนะรุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
ความชำนาญ : สาขารังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัสบดี 07.00-16.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1120-1121 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ